Otomotiv Sektörü

Otomotiv Sektöründe Pazarlama ve Tüketici Davranışı

Pazarlama, üreticiler tarafından hangi mal veya hizmetin müşterilerin ilgisini daha fazla çekeceğini tayin ettiği ve satış politikasını oluşturduğu süreçtir. Bu süreçte satın alma tutumu, toplumun ihtiyaçlarının üzerinde bir noktaya gelecektir. Bireylerin satın alma tutumu insan ihtiyaçlarını belirlemede önem arz etmektedir. Pazarlama, alım-satım ve değişim sürecini elde etmede mal, hizmet veya Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomotiv Sektörü

Türkiye’de Otomotiv Sektörünün 2014-2023 Projeksiyonu

Dünyada kültürel, sosyal ve ekonomik manada gelişmişlik gösteren ülkeler uzun dönemli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleriyle bağlantılı bir teknoloji, bilim yapısı ve vizyon oluşturmuşlardır. Bu yapıyı, vizyonu güncel tutmak için teknoloji öngörüsü çalışmalarını etkin bir araç olarak kullanmaktadırlar. Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan verilerin geçerliliği tartışmasız olmasına rağmen, bunların tamamının uygulamaya Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomotiv Sektörü

Otomotiv Sektörünün Türkiye’deki Genel Durumu

Türkiye’de otomotiv sanayi sektörü 1960’lardan bu yana önemli gelişmeler yaşamıştır. Otomotiv sektörü, 1990’ larda ihracat ağırlıklı rekabetçi özellik kazanmış ve 1990’ların sonlarına doğru Türkiye’de dünyanın gelişmiş, ilk sıralarda yer alan otomotiv şirketlerinin Türk şirketleri ile kurmuş oldukları ortaklıklarla önemli bir konuma sahip olmuştur. Bunların içinde bazı firmalar ortaklıkları bulunduğu yabancı Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomotiv Sektörü

Türkiye’de Otomotiv Üretimi

Türkiye’de otomotiv sektörü 1980’e kadar kapalı bir pazarda ithal ikameci politika ile varolmaya çalışmıştır. Başlangıç olarak dış üreticilerin otomotiv montaj işlerinin yapıldığı yer iken, ilerleyen dönemde lisans anlaşmaları ile üretime geçilen, kapasite artışı ile modernleşen otomotiv sektörü, pazarın serbestleşmesi ile yabancı yatırımların ilgi odağı olmaya başlamıştır. Türkiye, günümüzde otomotiv sanayisinde Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomotiv Sektörü

Dünya’da ve Türkiye’de Otomotiv Sektörünün Tarihsel Gelişimi

Otomotiv sektörünün temelini oluşturan ilk araç 1769’da icat edilmiştir. Üç tekerlekli, buhar gücü ile hareket eden, silah taşımakta kullanılan askeri aracın mucidi Fransız Yüzbaşı Nicholas Joseph Cugnot’dur.3 1860’da Pariste Etienne Lenoir’in içten yanmalı motorun icadın itibaren modern otomobilin üretimi ilk defa 1886’da Karl Benz ile Gottlieh Daimler tarafından gerçekleştirilmiştir.4 Henry Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomotiv Sektörü

Günümüzde Otomotiv Sektörünün Önemi

Otomotiv ürünleri; nüfustaki artış, teknolojide yaşanan gelişmeler, iletişimin ağının genişlemesi, kolaylaşması ve hızlanması, artan üretim-tüketim faaliyetleri, küreselleşen dünya ve ulaşım talebinde meydana gelen artış gibi faktörlerin etkisiyle toplumlarda zorunlu ihtiyaç malı haline gelmiştir. Bununla beraber ihtişamlı lüks görünümleri, konforlu yapıları, sahip olmanın toplumdaki insanlara verdiği güç, özgüven duygusu ve yaşattığı Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Devrim Arabası

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sanayi

Uzun süren savaş yılları zaten çok büyük bir sıkıntı içinde olan Türk ekonomisini daha da kötü bir duruma getirmişti. Nihayet, 1922 yılında savaşın bitiminin ardından 20 Kasım 1922 tarihinde Lozan’da barış görüşmelerine başlayan Ankara Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında özellikle, yaşanan ekonomik anlaşmazlıklardan dolayı toplantılar 4 Şubat 1923’te kesintiye uğradı. Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Devrim Arabası

1908 ve Sonrasında Arabalar

1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra da Osmanlı Devleti’nde otomobile olan ilgi devam etmiştir. O günlere tanıklık eden yazar Sermet Muhtar Alus, otomobilin insanımızla karşılaşmasını şöyle anlatmaktadır: Devamını Oku

önce , admin tarafından
Devrim Arabası

Osmanlı Devleti’nde Otomobilin Tarihçesi

Batı’daki teknik gelişmeleri takip eden Osmanlı Devleti ve toplumu da otomobilin varlığından haberdardı. Batı ülkelerinden getirilen teknik araçlar, ilk olarak saray ve devlet hizmetlerinde veya yüksek kişilerce kullanılmış, daha sonra etrafa yayılmıştır. II. Abdülhamit devrinde ordunun teknisyen ihtiyacını temin etmek için Tophane Sanayi Mektebi, Türkiye’de otomobil sanayinin kurulmasında önemli bir Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Devrim Arabası

1899 ve Sonrasında Otomobil

1899’da İtalyan otomobil şirketi Fiat’ın temelleri atılarak kısa sürede gelişmesi sağlanmıştır. On aydan daha az bir sürede 10 otomobil üreten İtalyan şirketi, 4 beygir gücünde küçük arabalar yapmaya başlamıştır. Devamını Oku

önce , admin tarafından