Ulaşım

Boruyolu Ulaşımı Nedir?

Boruyolu ulaşımı; borular aracılığıyla, yalnızca akışkanlığı olan veya başka bir yardımcı madde kullanılarak, basınçla akıtılan yüklerin tek yönlü olarak taşınabildiği bir ulaşım türüdür. Petrolün bulunması ile önemi oldukça artan boruyolu taşımacılığında genelde doğalgaz, nitrojen, ham petrol, hidrojen, etilen ve sıvı hidrokarbon gibi faklı ürünler taşınmaktadır. Devamını Oku

önce , admin tarafından
Ulaşım

Denizyolu Ulaşımının Avantajları Nelerdir?

Denizcilik sektörü; yük ve yolcu taşımacılığı, deniz sporları, liman hizmetleri, gemi inşa sanayi, deniz turizmi ve canlı ve cansız doğal kaynakların üretimiyle bir endüstri alanı, ticaret ve hizmet koludur. Denizyolu taşımacılığının temel elemanları ise deniz araçları ve limanlardır. Dünyamızın dörtte üçünün sularla kaplı olması denizyolu ulaşımının önemini artırmaktadır. Ulaştırmanın bir Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Ulaşım

Karayolu Ulaşımı Nedir ve Avantajları Nelerdir?

Türkiye’de 1973’te 24 km’lik bir yol, ilk otoyol olarak hizmete açılmıştır. Daha sonra 1981 yılında 14 km’lik bir otoyol, 1984 yılında Gebze-İzmit ve Tarsus-Pozantı otoyolları ve 1987 yılında Kapıkule-Edirne otoyolu yapılmıştır. Bunun sonucunda otoyol uzunluğu, 1990 yılında 241 km’ye ve 2000’li yıllarda 1674 km’ye ulaşmıştır. Günümüze gelindiğinde ise, yolcu ve Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Ulaşım

Ulaşımın Tarihsel Gelişimi

taşımacılığın normal hayata geçişi 18. yüzyılın son çeyreğine denk gelmektedir. Faytonlar veya at arabaları zenginler için uzak mesafeli yolculuklarda kullanılmış, ilk toplu taşıma aracı olan omnibüsler, 1820’li yıllarda işletilmeye başlanmıştır. 19. yüzyıl itibariyle ulaşımın sorun haline gelmeye başlaması sonucunda otomobile olan talep artmış ve toplu taşımanın ihmal edilmesi birçok ülkede Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Ulaşım

Ulaşımı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ulaşımın kalitesi, süresi, güvenilirliği gibi unsurlar bazı etmenlerin etkisine bağlı olarak değişebilmektedir. Dolayısıyla ulaşımı etkileyen bazı faktörler bulunmakta ve bunlar doğal ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal faktörler; yüzey şekilleri, iklim ve coğrafi konum iken beşeri faktörler; teknik eleman, işgücü, sermaye ve ekonomik faaliyetlerdir. Devamını Oku

önce , admin tarafından
Ulaşım

Ulaşım Kavramının Açıklaması

Ulaşım; insanların, haberlerin, malların, enerji ve bilginin yararlı olarak varsayılan bir amaca yönelik belirli bir zaman içinde yer değiştirmesidir. Bu verilen tanıma göre insan söz konusu olduğunda ulaşım kelimesi yerine ‘seyahat’ veya ‘yolculuk’ kelimelerinin kullanılması daha uygun olacaktır. Ancak bazı durumlarda insanlar ve nesneler için ‘taşıma’ kelimesinin kullanılması daha anlamlı Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Ulaşım

Ulaşım Nedir?

Genel anlamı ile ulaşım; bir yerden bir yere gidiş-geliş veya insanın, eşyanın ya da mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere hareket etmesini ifade etmektedir (Baytar 2014,s.6). Ayrıca ulaşım, bir ülkede hızla büyüyen kentli nüfusun günlük faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleştirdiği yük ve yolcu hareketlerini kapsamaktadır. Devamını Oku

önce , admin tarafından
Ulaşım

Kentiçi Ulaşım Sorunlarının Sebepleri Nelerdir?

Kentiçi ulaşım terimini daha iyi anlamamıza yardımcı olması için kentiçi ulaşımın tarihsel gelişimini gözden geçirmemize fayda vardır. İlk defa uluslararası ulaşım konferansı 1909’da Amerika Birleşik Devletleri’nde yapıldı. Yirminci yüz yıllın başlarında gelişmiş ülkelerde bile kavşak köprü vb. başka ulaşım altyapılarında meydana gelen tıkanıklarda geçici ve basit çözümler getirmektir. Ulaşım yapısı, Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomotiv Sektörü

Otomotiv Satın Alımında Sosyal Faktörler Nelerdir?

Sosyal faktörler; kültür, alt kültür, sosyal sınıf, referans grupları, roller ve aile kavramları alt başlıklar halinde açıklanmıştır. Kültür Kültür kelimesi toplumumuza yabancı bir kelime değildir. Günlük hayatımızda sık sık kullanılan bir kavram olan kültür için çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Devamını Oku

önce , admin tarafından