Boruyolu ulaşımı; borular aracılığıyla, yalnızca akışkanlığı olan veya başka bir yardımcı madde kullanılarak, basınçla akıtılan yüklerin tek yönlü olarak taşınabildiği bir ulaşım türüdür.

Petrolün bulunması ile önemi oldukça artan boruyolu taşımacılığında genelde doğalgaz, nitrojen, ham petrol, hidrojen, etilen ve sıvı hidrokarbon gibi faklı ürünler taşınmaktadır.

Gelişmenin vazgeçilmez unsuru olan enerjinin, üretim kaynaklarından talep merkezlerine ulaştırılmasında boru hatları en güvenli ve verimli yollardır. Yaklaşık olarak; Dünya petrol rezervinin %67’sine ve Dünya doğalgaz rezervinin %40’ına sahip olan Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri ile Avrupa arasında coğrafi köprü olan Türkiye’den geçen ve geçecek boru hatları, uluslararası önem taşımaktadır.

Taşımacılığa konu olan yüklerin özelliklerine göre 3 ayrı boruyolu hattı söz konusudur: Konveksiyonel, bulamaçlı madde ve kapsül madde boruyolu hattı. Konveksiyonel boruyolu hattı; petrol, doğalgaz ve su gibi çeşitli sıvıların taşındığı hatlardır. Bulamaçlı madde boruyolu hattı; maden cevherlerinde olduğu gibi, genellikle yoğunluğu fazla olan maddelerin taşındığı hatlardır. Kapsül madde boruyolu hattı ise; taşımaya konu olan yüklerin kapsüllere konularak taşındığı hatlardır.

Yoğunluğu havadan daha az olan doğalgazın doğrudan zehirleyici bir etkisi olmamasının yanında renksiz ve kokusuz olması; kükürt ve duman içermemesi doğalgazı iyi bir çevre dostu yapmaktadır. Doğalgaz birincil enerji kaynağıdır ve çıkartıldığı gibi kullanılmaktadır.

Boruyolu ulaşımı kuruluş aşamasında büyük miktarda yatırım maliyetleri gerektirmesine rağmen petrol ve gazın taşınmasında ekonomik bir yöntemdir ve taşıma maliyetleri diğer sistemlere göre daha düşüktür. Petrol ve türevi ürünlerin taşınmasında emniyetli bir ulaşım türüdür ve kirlenme, buharlaşma, sızıntı veya çevresel etkilere maruz kalma gibi sorunların oluşma ihtimali düşüktür. Yolcu taşımacılığına elverişsiz olmasının yanı sıra taşınabilecek yüklerin çeşidi de sınırlıdır. Kapıdan kapıya taşımacılık konusunda esnekliği düşüktür ancak yüzeyden taşımaya kıyasla kent alanında trafiği tıkamadığı için etkili bir ulaşım şeklidir.

Kategoriler: Ulaşım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir