Türkiye’de ulaşım sistemleri içinde yapım maliyeti en yüksek olan ulaşım sisteminin demiryolu ulaşımı olmasının temel nedeni, yer şekillerinin engebeli ve eğimli olması ve şehirlerarası mesafelerin uzak olmasıdır.

Değişik ülkelerde yapılan araştırmalar, özellikle yük taşımacılığında demiryollarının çok ekonomik olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca demiryollarında elektrik veya dizel yakıt kullanılıyor olması, çevreyi çok fazla kirletmediğinin göstergesidir. Çünkü elektrikte emisyon oluşmamaktadır ve dizel yakıtın meydana getirdiği kirlilik benzine göre oldukça azdır.

Demiryolu ulaşım sistemlerinin özelliklerine bakıldığında ise diğer toplu ulaşım sistemlerine göre bir takım güçlü ve zayıf yönler bulunmaktadır. Demiryolu sistemlerinin güçlü özellikleri şunlardır.

a) Demiryolu ulaşımı diğer sistemlere göre daha az enerji tüketmektedir.
Dolayısıyla çevreye verdiği kirlilik düzeyi daha düşüktür.
b) Yolcu kapasitesi daha yüksektir.
c) Uzun dönem fiyat garantisine sahiptir.
d) Hava koşullarından etkilenmeyen bir teknolojiye sahip olması da önemli bir
avantaj olarak belirtilmektedir.
e) Demiryolu ulaşımında sefer sürelerinin sabit olması diğer ulaşım sistemlerine
göre önemli avantaj sağlamaktadır.

Demiryolu ulaştırma sistemlerinin zayıf özellikleri ise şunlardır;
a) Yüksek maliyetli olduğu için özel sektörlerin kolay kolay yatırım yapamayacağı
bir sistemdir. Bu nedenle devlet eliyle yönetilmektedir.
b) Arazi engebelerinden dolayı her araziye uygun değildir.
c) Engebeli arazilere demiryolu yapılması oldukça yüksek maliyetler
doğuracağından genellikle tercih edilmemektedir.

Günümüzde tercih edilirliği artan demiryolu ulaşımının avantajları ise şu şekildedir;
a) Yük taşımacılığında büyük hacimli ve uzak mesafe taşımalarda uygun bir ulaşım
sistemidir. Düzenli sefer yapmasından dolayı taşımacılıkta önceden program
yapılabilmektedir.
b) Çevreci bir ulaşım türüdür, çevre kirliliği diğer ulaşım sistemlerine göre daha az
görülmektedir.
c) Karayolu, denizyolu ve havayolu ile kolay entegrasyon sağlayabilmektedir.
d) Yolcu taşıma maliyeti azdır ve hem uzun hem kısa mesafeli yolcu taşımada
emniyetli ve dakik ulaşım sağlamaktadır.
e) Birim taşıma başına enerji tüketimi karayoluna göre çok düşüktür.

Ayrıca, ilk yatırım maliyetleri çok yüksek olduğundan bu maliyet devlet tarafından
karşılanmaktadır. Meteorolojik koşullardan kolay etkilenmemektedir. Karayoluna
nazaran kaza güvenirliliği daha yüksektir ve kaza, yaralanma ve taşınan yükün zarar
görmesi ihtimali çok düşüktür.

Dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilmektedir;
a) Kapıdan kapıya taşımacılık sağlayamaz ve trafik elastikiyeti çok azdır.
b) Alt yapının büyük yatırım gerektiriyor olması, gelişimini zorlaştırmaktadır.
c) Ürün ulaşım süreci diğer ulaşım sistemlerine göre çok uzun sürdüğünden
zamana duyarlı ve acil teslimat gerekli kargolar için elverişsizdir.

Kategoriler: Ulaşım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir