Otomobil Markaları

Türkiye Otomotiv Sektörü Pazar Durumu

2015 yılı itibariyle Türk otomotiv sektöründe yer alan 48 markadan 47 markayı çatısı altında bulunduran Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan 2014 yılı otomotiv pazarına ilişkin resmi rakamlara göre, 2014 Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 146 bin 989 âdete ulaşmıştır. 2014 yılında kur ve faiz oranlarındaki yükselişler, Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomobil Markaları

Türkiye’de Otomotiv Sektörünün Tarihsel Gelişimi

Başlangıçta Türkiye’de otomobil ya da otomobil parçası üretilemiyordu. Otomobillerin vidası bile dışarıdan ithal ediliyordu. 1928 yılı itibariyle Türkiye’de ithal ve montaj otomobiller dönemi başlamıştır. İlk montaj fabrikası ise 1929 yılında İstanbul’da Tophane’de yaklaşık 500 işçi ile üretimine başlamıştır. Fabrikayı FORD Motor Company adlı şirket kurmuş ancak 1930’ların başlarında yaşanan Dünya Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomobil Markaları

Marka Sadakati (Bağlılığı) Kavramı

Sürdürülebilir rekabet avantajı kurulması açısından marka sadakatinin oluşturulması ve sürdürülmesi, pazarlama teorisinin ve uygulamasının ana bir temasıdır. Müşteri sadakati çok önemlidir, çünkü sadık müşteriler firmaya pek çok fayda getirmektedirler. Devamını Oku

önce , admin tarafından
Otomobil Markaları

Markaya Ait Diğer Hususlar

Bunlar markaya ait patent, tescil vb. yasal koruma sağlayan tüm diğer değerleri ifade etmektedir. Örneğin, ülkemizde 27.06.1995 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 556 numaralı “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname105” de, “Markanın Koruma Kapsamı” başlıklı üçüncü bölümün 9. maddesinde “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı” belirtilmekte olup, bu kısımda bir Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Otomobil Markaları

Markada Algılanan Kalite Kavramı

Kalite kavramı farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Şöyle ki; kalite kavramına farklı işlevler yüklemek olanaklıdır. Kalite kavramı ile ilgili olarak psikolojik algılama, süreç odaklı ve ürün/hizmet odaklı görüşler biçiminde üç farklı grupta görüşler bulunmaktadır. Psikolojik algılamada, kalitenin bir “üstünlük” olduğunu ve kullanıcının değer ve algılarına göre değişebileceği öne sürülmekte iken, ürün odaklı kalite anlayışında çıktıların müşteri istem ve gereksinimlerini karşılama düzeyinin kalite ölçütü olduğu kabul edilmektedir.
Devamını Oku

önce , admin tarafından
Otomobil Markaları

Marka Çağrışımı Kavramı

Marka çağrışımları; markanın rakip markalardan ayırt edilebilmesini, konumunun algılanmasını ve/veya imajının biçimlendirilmesini sağlayan, tüketicinin markayla ilgili olarak aklında ya da zihninde oluşan ve tüketicilerin markayı yeniden hatırlamasına yardım eden, bir satın alma nedeni oluşmasına ve tüketicide olumlu etkiler bırakılmasına yarayan her şeydir.
Devamını Oku

önce , admin tarafından
Otomobil Markaları

Marka Farkındalığı (Bilinirliliği) Kavramı

Marka farkındalığı kavramı, markanın tüketici belleğinde sahip olduğu izlerin gücü olarak temelde marka tanınırlığı ve marka hatırlanırlığı kavramlarını içerir ve bu iki bileşen birlikte marka tercihini yönlendirmektedir. Marka farkındalığı, tüketicilerin zihnindeki marka varlığının gücüyle ilgilidir ve marka değerinin önemli bir bileşenidir.
Devamını Oku

önce , admin tarafından
Otomobil Markaları

Marka Güveni ve Marka Kredibilitesi Kavramı

Güven, riskli bir durumun varlığına rağmen, olumlu beklenti içerisinde olma durumu olarak tanımlanır. Markaya olan güvende, güvenilecek olan kişi değil, bir semboldür ve tüketici, markanın olumlu getirisi olacağına inandığı için riskli olmasına rağmen, o markaya inanma isteği içerisindedir. Markanın arkasındaki firma ise, markaya duyulan güveni etkileyen en önemli unsurdur.
Devamını Oku

önce , admin tarafından