Ulaşım

Boruyolu Ulaşımı Nedir?

Boruyolu ulaşımı; borular aracılığıyla, yalnızca akışkanlığı olan veya başka bir yardımcı madde kullanılarak, basınçla akıtılan yüklerin tek yönlü olarak taşınabildiği bir ulaşım türüdür. Petrolün bulunması ile önemi oldukça artan boruyolu taşımacılığında genelde doğalgaz, nitrojen, ham petrol, hidrojen, etilen ve sıvı Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Ulaşım

Ulaşımın Tarihsel Gelişimi

taşımacılığın normal hayata geçişi 18. yüzyılın son çeyreğine denk gelmektedir. Faytonlar veya at arabaları zenginler için uzak mesafeli yolculuklarda kullanılmış, ilk toplu taşıma aracı olan omnibüsler, 1820’li yıllarda işletilmeye başlanmıştır. 19. yüzyıl itibariyle ulaşımın sorun haline gelmeye başlaması sonucunda otomobile Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Ulaşım

Ulaşımı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ulaşımın kalitesi, süresi, güvenilirliği gibi unsurlar bazı etmenlerin etkisine bağlı olarak değişebilmektedir. Dolayısıyla ulaşımı etkileyen bazı faktörler bulunmakta ve bunlar doğal ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal faktörler; yüzey şekilleri, iklim ve coğrafi konum iken beşeri faktörler; teknik Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Ulaşım

Ulaşım Kavramının Açıklaması

Ulaşım; insanların, haberlerin, malların, enerji ve bilginin yararlı olarak varsayılan bir amaca yönelik belirli bir zaman içinde yer değiştirmesidir. Bu verilen tanıma göre insan söz konusu olduğunda ulaşım kelimesi yerine ‘seyahat’ veya ‘yolculuk’ kelimelerinin kullanılması daha uygun olacaktır. Ancak bazı Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından
Ulaşım

Ulaşım Nedir?

Genel anlamı ile ulaşım; bir yerden bir yere gidiş-geliş veya insanın, eşyanın ya da mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere hareket etmesini ifade etmektedir (Baytar 2014,s.6). Ayrıca ulaşım, bir ülkede hızla büyüyen kentli nüfusun günlük faaliyetlerini yürütmek amacıyla Daha fazlasını oku…

önce , admin tarafından